Groendaken


Alles over groendaken en de levende daken van Verté Libre

Wat zijn groendaken:


Groendaken zijn daken waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit planten. Deze planten zijn van nature

bestand zijn tegen uitdroging, hoge temperaturen, vorst en wind. Deze planten schaden de dakdichting niet. 
Het 'groen' in het woord groendak slaat niet rechtstreeks op de kleur van het dak maar wel op de aanwezigheid van begroeiing. Verté Libre gebruikt dan ook liever de benaming 'levende daken'. 

Levende daken zijn een plezier om naar te kijken, ze zijn continu in beweging. Er is altijd wel een vogel of vlinder die er zijn voedsel zoekt. Tijdens de bloei zijn het ware bloementapijten! 


Opbouw groendak:
Groendaken bestaan uit meerdere lagen. In het algemeen uit een drainerende laag, een filterlaag en een substraatlaag met beplanting. Maar het soort materiaal en de dikte van de lagen hangen van veel factoren af. De filterlaag scheidt de drainerende laag van de substraatlaag en voorkomt zo het dichtslibben van de de drainerende laag. 


Levende daken van Verté Libre:
Groendak Verté Libre
De levende daken van Verté Libre worden opgebouwd volgens de criteria van VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen). Dit houdt in dater zo veel mogelijk wordt gewerkt met duurzame materialen, zo weinig mogelijk kunststoffen en zonder pesticiden of meststoffen. Verté Libre gebruikt zo veel mogelijk materialen met een lage ecologische impact.

Types levende daken:
Groendak Verté Libre
Groendaken kunnen worden ingedeeld in 2 klassen; extensieve groendaken en intensieve groendaken. De indeling gebeurt op basis van de dikte van de substraatlaag. Hoe dikker deze laag, hoe groter de keuze en mogelijkheden aan beplanting. Intensieve groendaken zijn dan ook zwaar. Ze wegen al gauw 300kg/m² en meer. Extensieve groendaken wegen tussen 80en 250 kg/m² en kunnen vaak zonder aanpassingen op een bestaand dak worden aangelegd. Extensieve groendaken vragen ook minder onderhoud. 

Enkele mogelijkheden zijn:
Sedumdak, natuurdak, wilddak, bloemendak, dakmoestuin, extensieve grasdaken, lichtgewicht groendaken, bijendak